הסבר על עמלות שירות "תמחור מחדש" + דוגמאות

English translation here 

בפוסט הזה אנו מפרטים ומסבירים כיצד מחושבת העמלה בגין שירות "תמחור מחדש". אם לא עברת על כך, מומלץ לקבל סקירה כללית על התמחור של PriceYak ועל אופן החיוב במאמר הזה [לתרגם את זה גם].

אריק מרמורשטיין, גש לכאן

מספר רשומות (Listings)

מחיר

פחות מ-150

$29 בחודש

150

$0.20/רשומה/בחודש

1,000

$0.15/רשומה/בחודש

5,000

$0.12/רשומה/בחודש

15,000

$0.10/רשומה/בחודש

30,000

$0.08/רשומה/בחודש

 

  • חשבון שמתחיל להיות מחויב במהלך החודש, יחויב בחלק היחסי של העמלה המינימלית בסך $29. גם רשומה שהעלתם במהלך החודש תחויב בחלק היחסי שלה ולא בכל המחיר. לדוגמה, אם העלתם רשומה באמצע החודש, תחויבו בחצי מחיר עבור אותה רשומה (בהתאם למסלול שבו אתם נמצאים בהתאם לטבלה הנ"ל).
  • יצירה אוטומטית של רשומות כלולה בסל השירותים הניתנים לכם ללא תוספת תשלום.
  • רשומה שאינה מתויגת עם טאג "Zinc EPID" אינה נספרת בסך כל הרשומות שלכם.
  • במידה והנכם משהים את קבלת השירותים מ PriceYak לפרק זמן מסוים במהלך החודש (אם החנות שלכם בחופשה לדוגמה) , לא תחויבו בגין פרק זמן זה.

 

דוגמה 1:

רחל משתמשת ב-PriceYak זמן רב. יש לה בדיוק 1,200 רשומות והיא לא הוסיפה או הסירה כל רשומה במהלך ינואר. בגלל שיש לה מעל 1,000 רשומות היא זכאית למחיר של $0.15 לכל רשומה. על כן, החיוב של חודש ינואר יגיע לרחל בתחילת חודש פברואר ויהיה $0.15*1200 רשומות =  $180.

 

דוגמה 2:

אלון התחיל להשתמש ב-PriceYak ב-7 לינואר, תקופת הניסיון החינמית הסתיימה ב-14 לינואר. לאורך כל ינואר לאלון היו פחות מ-250 רשומות אז הוא תחת המסלול של תשלום מינימאלי בסך $29 בחודש, אולם בגלל שתקופת הניסיון החינמית הסתיימה ב-14 לחודש, הוא יחויב ב 17/31*$29 = $15.90.

 

דוגמה 3:

תמר משתמשת ב- PriceYak כבר זמן רב. היא התחילה את ספטמבר עם 400 רשומות. ב-15 לספטמבר היא הוסיפה עוד 1,000 רשומות, כך שיש לה עכשיו 1,400 רשומות. בגלל שתמר הוסיפה 1,000 רשומות באמצע החודש, ממוצע הרשומות שלה הינו 900 (400 הרשומות שהיו קיימות + 1,000/2 = 900). על כן, היא תחת המסלול של $0.20 לרשומה ותחויב עבור  900 רשומות, כלומר  $180 סה"כ חודש ספטמבר. בחודש אוקטובר היא נשארת עם 1,400 רשומות ועל כן תחויב 1,400*$0.15 = $210.

 

דוגמה 4:

לעומר יש 10,000 רשומות בחנות האיביי שלו, אולם רק ל-6,000 יש טאג "Zinc EPID". עומר השתמש ב-PriceYak במהלך כל ינואר ולכן יחויב ב 6,000*$0.12 = $720.

בפברואר עומר השהה את השירותים מ-PriceYak ל-20 הימים הראשונים כיוון שיצא לחופשה במאלדיביים. בגלל שעומר עשה שימוש ב-PriceYak במשך 11/31 ימים, מספר הרשומות הממוצע שלו הינו 11/31*6,000 = 2,129. לכן הוא יחויב ב 2,129 * $0.15 = $319.35.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk